Co zrobić z zużytym olejem?

Prowadząc swój własny warsztat samochodowy bardzo częstym problemem jest gromadzenie się dużej ilości zużytego oleju silnikowego. Jest to materiał niebezpieczny, dlatego jego utylizacja powinna przebiegać w odpowiedni sposób, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Pod żadnym pozorem nie można wylewać oleju w ogrodzie lub do studzienki. Zużyty olej posiada bowiem szkodliwe dla środowiska związki, które nieodpowiednio zabezpieczone mogą skazić ogromne ilości wody. Niekontrolowana utylizacja oleju może szybko zanieczyścić glebę i wody gruntowe, a to z kolei może przełożyć się również na zanieczyszczoną wodę w naszych kranach.

Duże zagrożenie dla środowiska związane z nieodpowiednim obchodzeniem się z olejem powoduje, że osoby, które niewłaściwie utylizują tego typu płyny podlegają mandatowi w wysokości od kilkuset złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Gdzie oddać zużyty olej?

Istnieje co najmniej kilka miejsc, do których można oddać zużyty olej. Są to przede wszystkim stacje demontażu pojazdów a także Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W trosce o środowisko naturalne naszej planety powstały również specjalne przedsiębiorstwa (takie jak na przykład Spalarnia zajmujące się zbieraniem olejów silnikowych i innych materiałów niebezpiecznych. Przekazanie tego typu płynów i odpadów wyspecjalizowanej jednostce powoduje, że wszelkie materiały zostaną w odpowiedni sposób zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem na środowisko i przetransportowane do utylizacji.

Punkty, które zajmują się profesjonalną utylizacją odpadów niebezpiecznych posiadają niezbędne zaplecze, które pozwala na zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno podczas transportu, jak i samej utylizacji. Pracownicy obsługujący tego typu substancje posiadają specjalną odzież ochronną, a zastosowanie odpowiednich środków transportu powoduje, że materiały są we właściwy sposób zabezpieczone przed rozlaniem. Składowane substancje niebezpieczne znajdują się w specjalnych kontenerach i pojemnikach, które powodują, że oleje są w odpowiedni sposób chronione.

ODBIÓR ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Odbiór realizujemy na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami żeby omówić szczegóły:

T: 888 333 512

odpady@spalarnia.pl    Przetwarzanie danych

    Polityka prywatności

    Zgody marketingowe