Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 • Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu www.spalarnia.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez ECO-CARS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Forteczna 14A, 61 – 362 Poznań, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000128544, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, dalej jako „ECO-CARS”.
 • Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach. Polityka zawiera również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podmiotów korzystających z usług ECO – CARS w zakresie odbioru odpadów.
 • Administrator przetwarzana dane z zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jak RODO.

§2 Dane osobowe

 • Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej, takie jak np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§3 Administrator danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest ECO-CARS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Forteczna 14A, 61 – 362 Poznań, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000128544, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy.
 • Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość email na adres : odpady@spalarnia.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 503 012 176.

§4 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 • Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
   • prowadzenia działalności komercyjnej przez Administratora, w postaci przesyłania informacji handlowych – i będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika;
   • złożenia zapytania za pośrednictwem portalu www.spalarnia.pl – będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika,
  • na podstawie art. 6 ust. 1.b) RODO w celu:
   • zawarcia i realizacji umowy związanej z odbiorem odpadów, – i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową;
  • na podstawie art. 6 ust. 1.c) RODO w celu:
   • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych – i będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
  • na podstawie art. 6 ust. 1.f) RODO w celu:
   • prowadzenia korespondencji z Klientami – i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
   • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich – i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ich ochrony. Dane osobowe Użytkowników będą chronione co najmniej na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w:
  • RODO,
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§5 Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 • Dane osobowe Użytkowników będą:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§6 Podanie danych osobowych

 • Podanie danych osobowych w celu otrzymania usługi informacji handlowej, przesłania pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z powyższych usług.
 • Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest konieczne do jej zawarcia.

§7 Odbiorcy danych osobowych

 • Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym, świadczącym administratorowi usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną, księgową, usługami marketingowymi. Ponadto dane przekazywane będą podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe.
 • Odbiorcami danych osobowych będą również podmiotu uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich w rozumieniu RODO, poza ewentualnymi przypadkami wskazanymi w § 11.

§8 Prawa Użytkownika

 • Każdemu Użytkownikowi przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych;
  • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do przenoszenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności podjęte przed jej cofnięciem,
  • w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza prawa osoby fizycznej – wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9 Okres retencji danych

 • W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.
 • W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem zgody.
 • Dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
 • Dane osobowe będą przechowywane dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

§10 Profilowanie i pliki cookie

 • Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.
 • Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Informacje pochodzące z plików cookie wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego Użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę.
 • Działania jakie mogą zostać podjęte w ramach wykorzystywanych informacji o Użytkowniku to:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookie:
  • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, potem zostają usunięte,
  • stałe – są to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do momentu ich samodzielnego wyłączenia.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. W każdej chwili Użytkownik może zmienić preferencje odnośnie do ustawień plików cookie lub całkowicie je usunąć. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Informacje na temat plików cookie zawarte są w ustawieniach oprogramowania, czyli przeglądarek internetowych, m.in. Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
 • Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Administrator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.
 • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§11 Google Analytics

 • Serwis korzysta z Google Analitycs, usługi analitycznej firmy Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics jest systemem statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat Użytkownika odwiedzającego stronę Administratora. Przykładowe dane zbierane o Użytkowniku i przetwarzane przez Google Analytics to:
  • informacje o tym, jak Użytkownik odnalazł Serwis,
  • region, w którym znajduje się Użytkownik,
  • z jakiego systemu i oprogramowania korzysta Użytkownik,
  • w jaki sposób i jak długo Użytkownik korzysta ze strony internetowej.
 • Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest tworzenie statystyk, dążenie do stałego ulepszania Serwisu i podniesienia komfortu jego użytkowania.
 • Wygenerowane przez cookie informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być przesłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony” w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, który odpowiadałby standardom UE. Wymagany poziom ochrony może jednak zostać potwierdzony w poszczególnych firmach przez certyfikację zgodnie z tzw. Tarczą Prywatności („EU-U.S. Privacy Shield”). Google posiada odpowiedni certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności.
 • Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 • Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzanie tych danych przez Google korzystając z rozwiązania opisanego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki. Część informacji udostępnianych jest automatycznie, jednakże Użytkownik może w każdej chwili zmienić zakres przesyłanych do informacji.
 • Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ https://policies.google.com/privacy?hl=en
  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en-GB

§12 Google AdWords

 • Serwis korzysta z Google Ads (poprzednio AdWords), systemu reklamowego Google pozwalającego na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących.
 • Google Ads nie pozwala na zidentyfikowanie użytkownika ani na uzyskanie dostępu do urządzenia, z którego korzysta użytkownik.
 • Szczegółowe informacje dotyczące narzędzia zawarte są na stronie https://ads.google.com/intl/pl_PL/home/
 • W celu rezygnacji należy zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie https://adssettings.google.com/authenticated

§13 Facebook Pixel

 • Serwis korzysta z narzędzia Facebook Pixel, jest to narzędzie analityczne dostarczane przez Facebook Inc., które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Usługa pozwala śledzić zachowanie użytkownika, który zobaczył i kliknął w reklamę Administratora na portalu Facebook.
 • Dane zbierane za pośrednictwem narzędzia są anonimowe. Dane są zbierane przez Facebook i mogą zostać połączone z profilem użytkownika na portalu Facebook.
 • Szczegółowe informacje dotyczące danych wykorzystywanych przez Facebook zawarte są na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • W celu rezygnacji należy zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie https://www.facebook.com/ds/preferences/?entry_product=ad_settings_screen lub wyłączyć usługę w informacjach dotyczących plików cookie na stronie Administratora.

§14 Postanowienia końcowe

 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Administrator będzie informować Użytkowników o każdej zmianie niniejszej Polityki przez stronę www.spalarnia.pl w zakładce Polityka prywatności.
 • Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 02.05.2020.