Odbiór baterii i akumulatorów

Jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą zła utylizacja lub nieodpowiednie przechowywanie starych baterii i akumulatorów?

Przede wszystkim, warto mieć na uwadze, że rozładowane akumulatory i baterie są bardzo niebezpieczne dla środowiska. Złożone są one z wielu pierwiastków chemicznych, których wydostanie się na zewnątrz może spowodować olbrzymie straty i szkody. Nawet jedna mała bateria guzikowa może skazić metr sześcienny gleby i 400 litrów wody. Dodatkowo pierwiastki, z których złożone są baterie i akumulatory, czyli lit, rtęć czy kadm działają negatywnie na ciało człowieka. Uszkadzają błony śluzowe, mogą przyczyniać się do rozwoju komórek nowotworowych, są żrące, uszkadzają układ pokarmowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy. Dodatkowo działają negatywnie na nerki, wątrobę, serce, wzrok, słuch i mowę. Jak widać akumulatory i baterie to bardzo niebezpieczne narzędzia. Z tego powodu należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie, a ich utylizację powierzyć prawdziwym profesjonalistom i instytucjom mającym prawa do tego typu procesów.

Składowanie starych baterii i akumulatorów – Spalarnia zajmie
się odbiorem, przechowaniem i recyklingiem

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku starych baterii i akumulatorów jest oddanie ich w ręce specjalistów. Firma Spalarnia zajmuje się profesjonalnym odbiorem odpadów różnego rodzaju, utylizacją substancji niebezpiecznych i zabezpieczaniem oraz przechowywaniem ich. Z tego powodu oddanie akumulatorów i baterii w ich ręce jest doskonałą opcją. Dodatkowo odbiór baterii i akumulatorów odbywa się na terenie całej Polski. Wystarczy umówić się na wizytę, a pracownicy Spalarni odbiorą przedmioty z wyznaczonego miejsca. Poza kwestiami zdrowia, ochrony środowiska i zabezpieczenia się przed ewentualnymi niebezpieczeństwami, zużyte baterie i akumulatory można poddać recyklingowi. Dzięki temu odzyskać można materiały jak plastik i metal oraz pierwiastki chemiczne, które można wykorzystać do produkcji innych materiałów. To bardzo ważne z punktu widzenia ekologii i odpowiedniego wykorzystywania surowców.

ODBIÓR ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Odbiór realizujemy na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami żeby omówić szczegóły:

T: 888 333 512

odpady@spalarnia.pl    Przetwarzanie danych

    Polityka prywatności

    Zgody marketingowe