Utylizacja oleju

Nie lekceważ zużytych resztek oleju – oddaj je w ręce
profesjonalistów w celach utylizacji

W każdym gospodarstwie domowym, małym przedsiębiorstwie czy nawet w olbrzymiej korporacji,
mamy do czynienia z różnego rodzaju olejami. Są one bardzo niebezpieczne, ponieważ ich skład
chemiczny wykazuje silne właściwości żrące i utleniające. Dodatkowo przez ich stan skupienia z
łatwością mogą wnikać do gleby czy zbiorników wodnych. Szczególnie niebezpieczne są zużyte oleje
silnikowe. Nawet jego minimalna ilość potrafi zatruć i zanieczyścić tysiące litrów wody. Z łatwością
przenika do gleby i wód gruntowych. Absolutnie nie można go również spalać w domowym piecu.
Wydziela tak niebezpieczne substancje, że może doprowadzić nawet do śmierci domowników. Z tego
powodu należy unikać samodzielnego spalania olejów lub pozbywania się jego resztek na własną rękę.
Zdecydowanie bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym środowisku rozwiązaniem jest oddanie
zużytych resztek olejów w ręce profesjonalistów. Firma Spalarnia, która zajmuje się utylizacją
odpadów szkodliwych i niebezpiecznych specjalizuje się w tego typu procesach. Dzięki doświadczeniu,
profesjonalnemu personelowi oraz wyposażeniu, które pozwala na bezpieczne przeprowadzanie
procesów spalania i utylizacji, firma Spalarnia jest bez wątpienia jednym z najlepszych rozwiązań na
tego typu działanie.

Utylizacja niebezpiecznych materiałów płynnych i półpłynnych,
takich jak oleje, to specjalizacja firmy Spalarnia

Proces odbierania i utylizacji niebezpiecznych materiałów płynnych i półpłynnych jest bardzo trudny i
niebezpieczny. Z tego powodu należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania tego
typu czynności. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu, doświadczonym pracownikom i specjalnym
pojazdom, cały proces jest bezpieczny i może przebiegać bez żadnych zakłóceń. Firma Spalarnia
posiada odpowiednie pojazdy, które są przystosowane do przewożenia tego typu substancji.
Niebezpieczne oleje są składowane w specjalnych kontenerach i pojemnikach, które posiadają szereg
zabezpieczeń. Dodatkowo Spalarnia współpracuje z Organizacjami Odzysku, dzięki czemu istnieje
szansa na przeprowadzenie wszystkich procesów utylizacji zgodnie z przepisami BHP i ochrony
środowiska.

ODBIÓR ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Odbiór realizujemy na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami żeby omówić szczegóły:

T: 888 333 512

odpady@spalarnia.pl    Przetwarzanie danych

    Polityka prywatności

    Zgody marketingowe