Odpady niebezpieczne stałe

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych to skomplikowany proces, w którym brane pod uwagę jest wiele czynników i własności owych odpadów. Szczegółowy zapis traktujący o dokładnej klasyfikacji odpadów można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923). Znajdziemy tam szczegółowe informacje na temat rodzajów odpadów, ich podziału, sposobu powstawania i ogólnych właściwości.

Jednak klasyfikując te materiały patrząc przez pryzmat odbioru odpadów niebezpiecznych, jednym z najważniejszych dla nas czynników jest stan skupienia. Wedle tej klasyfikacji materiały te można podzielić na:

 • Niebezpieczne odpady płynne;
 • Niebezpieczne odpady półpłynne;
 • Niebezpieczne odpady stałe.

To właśnie na tych ostatnich – na niebezpiecznych odpadach stałych – zatrzymamy się na dłużej.

Odpady stałe, tak samo jak odpady z dwóch poprzednich kategorii, mogą zostać nagromadzone zarówno na skutek działalności gospodarczej (odpady przemysłowe) jak i w wyniku bytowania człowieka (odpady komunalne). Niezależnie od tego jaka była przyczyna nagromadzenia takich odpadów, w obydwu przypadkach istnieje konieczność odpowiedniego składowania oraz utylizacji tychże materiałów.

Pośród stałych niebezpiecznych odpadów najczęściej wyszczególnić można:

 • Stare pokrycia papowe bądź resztki pap;
 • Odpady azbestowe;
 • Odpady, w których skład wchodzą polichlorowane bifenyle (PCB);
 • Odpady działalności medycznych;
 • Baterie oraz akumulatory;
 • Wszelkiego rodzaju opakowania (metalowe i plastikowe).

Spośród wyżej wymienionych odpadów największe zagrożenie dla środowiska stanowią odpady zawierające w swoim składzie azbest bądź PCB, dlatego też utylizacja tychże materiałów powinna być przeprowadzona bezzwłocznie, wedle ściśle określonych procedur.

Choć odpady stałe nie są tak groźne dla środowiska jak wcześniej wspomniane odpady płynne lub półpłynne, one również powinny zostać poddane starannemu magazynowaniu, późniejszemu odbiorowi i ściśle regulowanej utylizacji.

ODBIÓR ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Odbiór realizujemy na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami żeby omówić szczegóły:

T: 888 333 512

odpady@spalarnia.pl  Przetwarzanie danych

  Polityka prywatności

  Zgody marketingowe

   

  Co zyskasz współpracując z nami?

  Decydując się na współpracę z nami zyskujesz kompleksową obsługę dotyczącą odpadów niebezpiecznych, w której skład wchodzi:

  1. Szybki czas realizacji;
  2. Szczegółowa konsultacja i klasyfikacja odpadów niebezpiecznych;
  3. Odbiór odpadów niebezpiecznych w specjalnie przystosowanych do tego kontenerach oraz pojazdach;
  4. Wykaz certyfikacji i zezwoleń pozwalających nam na zarządzanie odpadami niebezpiecznymi;
  5. Kompleksowo wykwalifikowany zespół, który zadba o prawidłowe przeprowadzenie Was przez cały proces utylizacji odpadów;
  6. Kompletną dokumentację dotyczącą odbioru oraz wywozu odpadów niebezpiecznych.

  Zadzwoń do nas!

  Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży gwarantuje Ci fachowość i rzetelność podejmowanych przez nasz personel działań, a szeroka gama kontenerów i specjalistycznych pojazdów daje możliwość odbioru wszelakiego rodzaju odpadów niebezpiecznych.

  Jeśli w Twoim otoczeniu nazbierało się zbyt dużo stałych odpadów niebezpiecznych i nie wiesz co z nimi zrobić – zadzwoń do nas! Skonsultujemy, przyjedziemy, odbierzemy!