Odbiór odpadów niebezpiecznych

Nadrzędnym celem naszej działalności jest czystość naszej planety. Prawidłowo przeprowadzone procesy takie jak utylizacja odpadów chemicznych np. w spalarni odpadów mają bezpośredni wpływ na kondycję środowiska, zarówno lokalnie, jak i w globalnym kontekście. Odbiór odpadów niebezpiecznych, wraz z ich bezpiecznym transportem na miejsce docelowe, pozwala wyeliminować bezpośrednie zagrożenie płynące z ich ewentualnego uwolnienia, jednocześnie ograniczając do minimum szkodliwe substancje powstałe w wyniku ich przetwarzania.

Odpady, które ze względu na swoje własności lub skład chemiczny stanowią bezpośrednie zagrożenie dla drugiego człowieka, zwierząt bądź otaczającego nas środowiska, określane są mianem odpadów niebezpiecznych. Są to odpady bezpośrednio powiązane z działalnością człowieka i są najczęściej efektem  działań poprodukcyjnych.

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych w najprostszym wydaniu definiuje odpady płynne, półpłynne oraz odpady stałe. Jednak właściwości tych odpadów są znacznie bardziej skomplikowane i podzielić je można między innymi na odpady:

 • łatwopalne oraz wysoce łatwopalne;
 • drażniące;
 • rakotwórcze;
 • zakaźne;
 • żrące;

Wszystkie te materiały zawierają w sobie składniki, które czynią z nich odpady niebezpieczne. Mowa tu rzecz jasna o pierwiastkach, związkach organicznych czy pyłach lub włóknach. Biorąc pod uwagę charakter wyżej wymienionych materiałów, ich właściwości oraz wpływ na otaczające nas środowisko, bardzo istotne jest odpowiednie zarządzanie odpadami niebezpiecznymi.

Odbierzemy je od Ciebie!

Odbiór odpadów niebezpiecznych jest jednym z kluczowych wyzwań jakie staje przed nami podczas całego procesu zarządzania odpadami. Odpowiednia klasyfikacja niebezpiecznego materiału, pakowanie, proces oznakowania oraz załadunek – wszystkie te zadania zostają przeprowadzone zgodnie z najwyższymi standardami przepisów BHP. Dlatego wszystkie odebrane od Państwa materiały przechowywane są w specjalnie do tego przygotowanych pojemnikach bądź kontenerach.

W momencie, w którym wykwalifikowany personel dopełni wszystkich wspomnianych wyżej czynności, a odbiór niebezpiecznych odpadów od Państwa dobiegnie końca, wówczas staje przed nami kolejne ważne zadanie, czyli transport odebranego ładunku. Owy transport definiowany jest przez dokument transportowy, w którym zawarte są wszystkie konieczne informacje. Możemy tam znaleźć dane na temat rodzaju transportowanych materiałów, podmiotów zlecających oraz podmiotu dokonującego odbioru materiałów niebezpiecznych. Wszystkie podejmowane przez nas w tym zakresie działania są prowadzone według zapisów Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – Umowy ADR.

ODBIÓR ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Odbiór realizujemy na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami żeby omówić szczegóły:

T: 888 333 512

odpady@spalarnia.pl  Przetwarzanie danych

  Polityka prywatności

  Zgody marketingowe

  Jakie korzyści niesie za sobą współpraca z nami?

  • Szybki czas realizacji – wszystkie podejmowane przez nas działania są realizowane w jak najkrótszym, wspólnie ustalonym terminie;
  • Szeroki zakres decyzji oraz pozwoleń – posiadamy wszelką niezbędną do odbioru odpadów niebezpiecznych certyfikację, a podejmowane przez nas działania są zgodne z przepisami BHP oraz ADR;
  • Duży wybór pojemników oraz kontenerów – każdy niebezpieczny materiał posiada swoje unikatowe własności, które za każdym razem wymagają od nas indywidualnego podejścia;
  • Wyspecjalizowany personel – ponad dwadzieścia lat w branży odbioru odpadów niebezpiecznych pozwolił nam na wykształcenie rzetelnego i doświadczonego zespołu;
  • Współpraca z Organizacjami Odzysku i Spalarniami– profesjonalny przeprowadzany proces recyklingu i utylizacji niebezpiecznych odpadów.

  Jeśli w Twoim magazynie zalegają niebezpieczne dla środowiska odpady i nie wiesz jak o nie zadbać – zadzwoń do nas. Kompleksowo zajmiemy się tymi materiałami, a odbiór niebezpiecznych odpadów możesz zamówić już dziś!