Odpady niebezpieczne płynne i półpłynne

Szczegółową klasyfikację tego rodzaju odpadów dokładnie opisuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 1923). Jednak by zagłębić się w proces przetwórstwa i odbioru produktów ubocznych przemysłu jako wyznacznik przyjmiemy podstawowy podział według stanu skupienia. W pełni on bowiem definiuje charakter procedury utylizacji, koniecznego do tego sprzętu oraz specjalistycznych pojazdów. Jako że świadczone przez nas usługi wykonywane są w oparciu o zgodność z przepisami BHP oraz Umowy ADR, do każdego rodzaju materiałów podchodzimy indywidualnie.

Utylizacja niebezpiecznych odpadów płynnych i półpłynnych w Poznaniu

Powołując się na powyższą klasyfikację, skupimy się na dwóch pierwszych kategoriach niebezpiecznych substancji. Odbiór przemysłowych odpadów płynnych i półpłynnych wymaga ostrożności oraz ściśle określonych procedur. Z tego rodzaju odpadami mamy do czynienia zarówno w wielkich, międzynarodowych fabrykach jak i małych przedsiębiorstwach. Mogą one wystąpić również w zaciszu domowym każdego z nas. Zaliczamy do nich między innymi:

 • Kwasy;
 • Farby;
 • Oleje;
 • Rozpuszczalniki;
 • Chemikalia;
 • Kleje;

Dlaczego akurat ta kategoria niebezpiecznych odpadów została uznana za szczególnie niebezpieczną?

 1. Ze względu na stan skupienia tych materiałów bardzo łatwo wnikają one w penetrowane podłoże będąc jednocześnie bardzo trudnymi do całkowitego usunięcia;
 2. Większość z tych materiałów wykazuje właściwości silnie żrące bądź silnie utleniające stanowiąc duże zagrożenie dla organizmów żywych mogąc powodować m.in.: poparzenia tkanek miękkich lub podrażnienia dróg oddechowych.
 3. W momencie dostania się tych materiałów do gruntu zostaje on niemalże całkowicie wyjałowiony, stanowiąc zagrożenie dla pobliskiej fauny i flory. Dodatkowo, przedostanie się niebezpiecznych materiałów płynnych do wód gruntowych jednoznacznie dyskwalifikuje je do dalszego użytku.

ODBIÓR ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Odbiór realizujemy na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami żeby omówić szczegóły:

T: 888 333 512

odpady@spalarnia.pl  Przetwarzanie danych

  Polityka prywatności

  Zgody marketingowe

   

  Jak postępujemy z płynnymi oraz półpłynnymi odpadami niebezpiecznymi?

  Odbiór niebezpiecznych odpadów płynnych oraz półpłynnych jest procesem skomplikowanym i wymagającym doświadczenia i odpowiedniej wiedzy. Cały dokonywany przez nas proces jest możliwy dzięki:

  • Specjalistycznym pojazdom umożliwiającym odbiór i późniejszy transport odpadów, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie ADR;
  • Rekomendowanym do tego typu materiałów kontenerom i pojemnikom zabezpieczających płynne odpady;
  • Wyszkolonemu personelowi, który kompleksowo zajmie się procesem odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych oraz poprowadzi Państwa przez proces dokumentacji związanej z powyższymi procesami;
  • Współpracy z Organizacjami Odzysku i Spalarniami, pozwalającej na przetwarzanie odebranych materiałów zgodnie z przepisami BHP i ochrony środowiska.

  Zadzwoń do nas

  Swoją ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców jak i wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli w Twoim otoczeniu, na skutek działań produkcyjnych bądź wytwórczych, nagromadziło się wiele płynnych lub półpłynnych odpadów niebezpiecznych – zadzwoń do nas. Odbierzemy, wywieziemy i poddamy je utylizacji za Ciebie.